Neden Yurtdışı?

Yurtdışı Üniversite - Neden Yurtdışında Eğitim?

 
Üniversite eğitiminizi yurtdışında görmenizin getireceği faydalar en basit şekliyle şöyle sıralanabilir:
 
UZUN YILLAR YIPRATICI VE STRESLİ ÜNİVERSİTE SINAV SÜRECİ OLMAMASI ! Lise yıllarından itibaren yapılan bir planlamayla, ülkemizde bir işkence haline getirilen üniversite giriş sınavı stresinden kurtulmak mümkün olabilir. Aynı şekilde hazırlık kurslarının yıpratıcı etkileri ve parasal harcamaları da ortadan kalkmış olacaktır. 

ÖZGÜVEN KAZANIMI ! Yurtdışında üniversite okumanın getireceği özgüven ve böyle bir eğitimin geleceğe hazırlık açısından kişi üzerinde yapacağı olumlu gelişmelerin maddi karşılığını hesaplamak elbette çok zordur. 

ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİNE ORANLA ÇOK DAHA EKONOMİK ! Ülkemizdeki özel ve vakıf üniversitelerinin ücretleri, yurtdışındakilerle mukayese edildiğinde yurtdışında üniversitelerde okumadan elde edilecek tasarruf kolaylıkla görülecektir. 

- DÜNYADA GEÇERLİLİĞİ OLAN DİPLOMA DEĞERİ ! Yabancı ülkelerde, seçimi iyi yapılmış bir üniversitenin dünya genelindeki diploma değeri maalesef ülkemizde çok az sayıda üniversitemizde bulunmaktadır. 

YABANCI DİL BECERİSİ ! Uzun süreli bir üniversite eğitimiyle yerinde elde edilen yabancı dil becerisi, ülkemiz imkânlarıyla maalesef elde edilecek gibi değildir. İleri seviyede kazanılmış bir ya da iki dil becerisi, dünya genelinde geçerli bir diplomayla birleştiğinde, bunun bir gencimize sağlayacağı olumlu katkıları değerlendirebilmek hiç de zor olmasa gerek. 

FARKLI KÜLTÜR DENEYİMİ ! Farklı bir kültürün hakim olacağı ortamda eğitim amacıyla harcanacak dört beş yıllık süre, kişisel gelişim üzerinde de çok olumlu etkileri olacaktır. 

BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK EĞİTİM ! Ülkemizdeki uygulamaların dışında daha objektif, daha bilimsel, tümüyle araştırmaya ve sorgulamaya dayalı bir eğitimin kişi hatta kişilik üzerindeki olumlu etkileri tartışılamayacak kadar açıktır. 

Yukarıda sayılan şartlarda yürütülen bir üniversite eğitimi üzerine  kişisel beceriler de eklendiğinde ortaya çıkan donanımlı bir mezunun, ülke içinde ve dışarıda işverenler ve uluslararası şirketler tarafından aranan bir kişi olabileceği de son derecede açıktır. POSEIDON Yurtdışı Eğitim olarak öğrencilerimize ve ailelerimize tavsiyemiz çocuklarınız daha LİSE YILLARINDA iken yurtdışı alternatifleri konusunda mutlaka bilgi ve danışmanlık almanızdır. 


© Copyright | Poseidon Yurtdışı Eğitim | All rights reserved.